หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Slider

ปี พ.ศ.2563 เป็นปีแห่งความยากลำบาก เนื่องด้วยสถานการณืโควิดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รู้สึกขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนบริษัท ด้วยการสั่งซื้อถังน้ำมัน PERMATANK เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนบริษัท ได้รับรางวัล PERMATANK TOP PRODUCER ประจำปี 2020 จาก STEEL TANK INSTITUTE ซึ่งบริษัท ได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว

อย่างไรก็ดี บริษัท มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพสินค้า และบริการต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อสุขอนามัยความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้าทุกท่านท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ คือผู้เชี่ยวชาญในกิจการธุรกิจน้ำมันครบวงจร ปัจจุบันเรามีสินค้าและบริการดังนี้
Image not available
ให้บริการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
Image not available
PERMATANK และถังน้ำมันแบบต่างๆ
Image not available
จำหน่ายและติดตั้งท่อน้ำมันใต้ดินผนัง 2 ชั้น KPS
Image not available
OPW Auto Tank Gauging System (Nano)
Image not available
อุปกรณ์เกี่ยวกับถังน้ำมัน
Image not available
จำหน่ายพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED
Image not available
ProGauge, Tank Calibration 3D Laser
ระบบสอบเทียบถังอัตโนมัติ
Slider
Image is not available
พันธกิจ

เรามุ่งเน้นที่ จะนำเสนองานก่อสร้าง งานบริการ สินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ เพื่อบรรลุผลกำไรที่สมเหตุสมผล ทั้งต่อลูกค้า และบริษัทเอง

Image is not available
คำมั่นสัญญา

กลุ่มบริษัทในเครือ ผดุงศิลป์ฯ พร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำเสนอผลงานและ บริการที่มีคุณภาพดี และโดดเด่น สนองตอบต่ออุตสาหกรรมอย่างฉับไว สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

Image is not available
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ ในเครือผดุงศิลป์ฯ จะดำเนินการโดยยึดถือนโยบายด้านสุขภาพอนามันความปลอดภัยของพนักงาน ( ลูกจ้างและผู้รับเหมา) และปกป้องสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านนี้เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

Slider

ร่วมงานกับบริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

ร่วมงานกับบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์